ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Αρχιεπίσκοπου Ιερόθεου 76, Τ.Κ. 26222, Πάτρα 
Τηλ.: 2610 318493, 6945063169 |  Fax: 2610270477 Email: karlos_patra@hotmail.com